Venner av Norge

Over daler og fjell til fjorden


Norgesvenner er en allmennyttig organisasjon som var etablert i vår 2007  med formål å forene norgesinteresserte folk, og lære å kjenne norsk kultur og natur for estlendere. Våre gode samarbeidspartnere er den Kongelige Norske Ambassaden, Loodusretked (Naturreiser), og Looduse Omnibus (Naturens Omnibus).

Til våre organisasjonstradisjoner har vi blant annet spørrekonkurannser i mai og i desember, vår- og høstturer med organisasjonsmedlemmer, like ens har vi arrangert norske kvelder i samarbeid med Looduse Omnibuss og Loodusretked. Litteraturkvelder såvel som presentasjoner av det norske kjøkkenet hører også med i våre aktiviteter.

Vi hadde tre språkbad høsten 2010 hvor de interesserte kunne praktisere norsk.
Utdannings- og forskningsdepartementet anerkjente oss i 2009 for en interaktiv norsk språkkurs som dere kan finne under lenken av språkopplæring.